Asmara Addis Festival In Exile

Het Asmara-Addis Literary Festival (in Exile) is een internationaal, zwervend literair festival met pan-Afrikaanse wortels en feministische principes in het hart. Het wil een thuishaven zijn voor meertalige ideeën die zich vrij en vrijmoedig bewegen in grenzeloze literaire landschappen.

Het festival werd opgezet om de taalkundige rijkdom van Brussel aan te boren en om op de podia van culturele evenementen een betere voorstelling te geven van de huizen en straten van Brussel. Een dergelijke diverse vertegenwoordiging van talen op het podium van een literair en cultureel festival leidt niet enkel tot een diversere vertegenwoordiging van kunstenaars, maar zorgt er ook voor dat het publiek dat de festivals bijwoont de diversiteit van Brussel weerspiegelt.

Om dit doel te bereiken hecht het festival grote waarde aan zowel samenwerking tussen culturele instellingen als aan intensieve gemeenschapsvorming. De combinatie van deze twee elementen zorgt immers voor een internationaal festival dat niet enkel het culturele landschap verrijkt, maar ook een breed publiek toegang geeft tot de diverse bestaande initiatieven in Brussel.