Asmara Addis Festival In Exile

Say It Loud – Een verkenning van de kunst van unsubtlety

Eeuwenlang werd van schrijvers en kunstenaars verwacht dat zij werkten volgens het
principe dat minder meer is en dat zij zich hielden aan de kracht van subtiliteit. Hoewel dit
tot grote kunst kan hebben geleid, kan het ook omgekeerd tot een verlies hebben geleid.
Het Asmara-Addis Literary Festival (In Exile) zal niet alleen onderzoeken hoe dit eruit ziet,
maar zal in zijn derde editie ook een podium geven aan de andere kant van subtiliteit en
terughoudendheid: uitbundigheid en luidruchtigheid.

Say It Loud nodigt Belgische en internationale gasten uit om te praten over de kunst van
ongenuanceerdheid en tegen de stroom ingaan. Ze zullen diep in het creatieproces duiken
zonder filters, het onzegbare uitspreken, de deuren naar alle kanten van onze verbeelding
openbreken, en ons tonen wat er gebeurt wanneer de vrijheid om kunst te maken
bodemloos en onbeperkt is.

*

Is subtiliteit slechts een manier voor een maatschappij om kunst en kunstenaars te
controleren? Is de roep om terughoudendheid in sommige gevallen een impliciete vorm van
censuur en een andere manier voor een maatschappij om een muur te plaatsen tussen de
schrijvers en hun vrijheid teneinde een strenge vorm van decorum te handhaven?

Gedurende twee dagen in Brussel, en door middel van paneldiscussies, lezingen, debatten,
poëzie & dansvoorstellingen zullen we het thema van het festival in al zijn dimensies
verkennen en licht werpen op onderwerpen en ideeën die anders zijn verwaarloosd in het
streven naar artistieke subtiliteit. We zullen bijvoorbeeld, door opnieuw te stellen dat de
intimiteit episch is, discussiëren over het schrijven over het seksleven van personages die
zich midden in een conflictgebied bevinden, zonder terughoudendheid. We willen de
andere, vaak onbesproken kant van meertaligheid verkennen, die van de wonden van het
verwerven van meerdere talen. We zullen Brussel centraal stellen en de verschillende
kanten ervan bespreken, waaronder de kracht ervan om de donkere kant in de kunst te
inspireren. En om de diepgaande culturele gevolgen van de opleving van de Black Lives
Matter-beweging in 2020 te erkennen, maken we een uitstapje naar de jaren 1920, om de
homoseksuele kant van de Harlem Renaissance, die “As Gay As It Was Black” was, opnieuw
te bezoeken.